Uitspraak op kort geding inzake MyTelio

PERSBERICHT


Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan op het door Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) aangespannen kort geding tegen de staat over het verplichte gebruik van de zogenaamde ‘MyTelio’ diensten in gevangenissen. Dat verplichte gebruik, dat eerst in een paar gevangenissen en later waarschijnlijk in alle gevangenissen zal worden ingevoerd, houdt in dat advocaten uitsluitend via een commercieel bedrijf (MyTelio) voicemailberichten voor hun gedetineerde cliënten kunnen achterlaten, en zo afspraken moeten maken om hun cliënten te bezoeken.

De voorzieningenrechter heeft het in kort geding gevorderde verbod op verplichte invoering van deze Teliovoorziening helaas niet gevolgd. Volgens de voorzieningenrechter is het feit dat de voicemailberichten op een Rijksdatacenter worden bewaard onvoldoende om te kunnen concluderen dat een inbreuk wordt gemaakt op “vrij en onbelemmerd” contact tussen de advocaat en de cliënt, nu de voicemailberichten bij een goede werking van het systeem niet meegeluisterd kunnen worden en nu het systeem voldoet aan de eisen van nummerherkenning. Ten aanzien van de praktische problemen wordt -kort gezegd- opgemerkt dat het inherent is aan de invoering van een nieuw systeem dat zich in de praktijk problemen zullen voordoen en dat het niet direct soepel verloopt. Volgens de voorzieningenrechter moet de DJI de mogelijkheid krijgen het systeem in te voeren en te laten zien dat het naar behoren functioneert, waarbij van de advocatuur enige souplesse mag worden verwacht.

Van belang is wel dat de voorzieningenrechter overweegt dat de staat weliswaar heeft aangevoerd dat de voicemaildienst bedoeld is voor korte zakelijke berichten, maar dat “nu zich rechtstreekse communicatie voordoet tussen advocaten en cliënten staat vast dat moet worden voldaan aan de hoge eisen van het recht van vrij verkeer tussen een verdachte en diens raadsman en van de geheimhouding van de inhoud van de communicatie.” Daarnaast stelt de voorzieningenrechter wel te kunnen inzien dat praktische problemen kunnen ontstaan die het vrije verkeer belemmeren. Indien de toekomst zal uitwijzen dat wel van een wezenlijke belemmering sprake is met dit systeem zal alsnog aanspraak gemaakt kunnen worden op maatregelen om het vrije verkeer te waarborgen. Voor een verbod op voorhand is echter geen grond.

De NVJSA en NVSA betreuren deze uitspraak en beraden zich op een eventueel hoger beroep. Belangrijk is echter wel om te vermelden dat er in de periode tussen de twee zittingen bij de voorzieningenrechter gesprekken tussen de verenigingen en de dienst justitiële inrichtingen hebben plaatsgevonden die hebben geleid tot aanpassingen in het systeem, waarmee een deel van de praktische bezwaren die bij de verenigingen aanwezig waren, is weggenomen. Zo heeft DJI toegezegd een mogelijkheid te creëren zodat advocaten het zogenaamde Telio-nummer van hun cliënt kunnen opvragen. Daarnaast komt er een zogenaamde noodvoorziening, als het maken van een bezoekafspraak of het achterlaten van een terugbelverzoek via een voicemail niet lukt of de cliënt niet lijkt te bereiken.

Jaap Baar (voorzitter NVJSA): “Nu wij menen dat met dit systeem de vertrouwelijkheid van gesprekken onvoldoende is gewaarborgd, zullen wij blijven strijden voor aanpassing van dit systeem. Wij zijn wel blij met de aanpassingen die zijn toegezegd met het oog op de praktische werkbaarheid van het systeem

Jeroen Soeteman (voorzitter NVSA): “Ondanks dat niet het gewenste resultaat is bereikt, is met dit kort geding en de besprekingen die, daartoe aangespoord door de voorzieningenrechter, tussen de zittingen hebben plaatsgevonden wel duidelijk geworden dat aanpassingen nodig zijn en dan DJI te hard van stapel is gelopen door dit systeem zonder overleg in te voeren.

De volledige uitspraak is hier te vinden

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:

Jaap Baar, voorzitter NVJSA 06-53730191
Jeroen Soeteman, voorzitter NVSA 06-52666333.

 

Terug