Agenda

25
okt

Weerbaarheidstraining

Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis (Zandpad 3, 3631 NK Nieuwersluis) 09:30 uur

In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. Naast maatregelen om uw kantoor en thuiswerkplek fysiek te beveiligen, is ook bewustwording van mogelijke risico’s en hoe hiermee om te gaan van belang. De NOvA biedt de leden van de NVJSA daarom kosteloos een weerbaarheidstraining aan.

Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. Na de training bent u zich bewust van welke factoren van invloed zijn op uw weerbaarheid en veiligheid. Door het onderkennen van mogelijke risico’s leren de deelnemers bewust om te gaan met potentieel risicovolle situaties in zowel de privé- als werkomgeving en hierin de juiste beslissingen te nemen. De nadruk ligt hierbij op de-escalatie, omgaan met stressvolle praktijksituaties en met eigen en andermans gedrag en emoties zoals agressiviteit of boosheid. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan intimidatie of bedreiging.

Naast het opdoen van theoretische kennis is het vooral een praktijktraining. Deze wordt gegeven door een op het gebied van weerbaarheid deskundige advocaat, ondersteund door een beveiligingsexpert die praktisch toepasbare veiligheidstips deelt. Daarnaast worden risicovolle situaties geoefend met een acteur, zodat de deelnemers hun eigen gedrag en handelen in praktijk kunnen toetsen. Advocaten worden ook in de gelegenheid gesteld om – in een vertrouwelijke setting – hun eigen ervaringen op dit gebied met elkaar te delen. 

Voor deze weerbaarheidstraining is er plek voor 16 personen. Vanaf vrijdag 4 augustus om 12:00 kunt u zich kosteloos inschrijving voor de training. Heeft u zich via de website aangemeld, maar kunt u helaas toch niet aan de training deelnemen? Dan verzoeken we u zich af te melden door een e-mail te sturen naar secretaris@nvjsa.nl. U kunt zich tot twee weken voor de training afmelden.

Zoals hiervoor is aangegeven, is deelname aan deze training voor NVJSA-leden gratis. Dit laat onverlet dat er veel tijd en moeite in het organiseren en verzorgen van de training zit en daar ook kosten mee gemoeid zijn. Om die reden zijn wij helaas genoodzaakt om bij leden die zich te laat dan wel op onjuiste wijze afmelden, te weten niet per e-mail en/of minder dan twee weken voorafgaand aan de training, een vergoeding van EUR 75,- in rekening te brengen. Een en ander staat los van de betreffende reden voor afzegging. 

Advocaten kunnen het bewijs van deelname gebruiken voor de jaarlijkse CCV-opgave (5 PO-punten niet-juridische opleiding).