Actueel

Nieuws

29 apr 2024

PERSBERICHT NVJSA - Advies Raad van State wijziging Penitentiaire beginselenwet

De Raad van State heeft vandaag geadviseerd over het geamendeerde wetsvoorstel om de Penitentiaire beginselenwet te wijzigen. Mede naar aanleiding ...

22 apr 2024

Bestuur verenigingsjaar 2023 / 2024

Met de ALV van 19 april 2024 achter de rug, is het nieuwe vereningsjaar weer aangebroken. Op de ALV hebben we afscheid genomen van de zeer gewaardeerd ...

21 mrt 2024

Uitspraak prejudiciële vragen verschoningsrecht Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 12 maart jl. uitspraak gedaan naar aanleiding van prejudiciële vragen over het verschoningsrecht. Eerder deelde de NVJSA in deze ...

18 mrt 2024

Wijziging Penitentiaire beginselenwet - vervolg

Op 12 maart jl. stemde de Tweede Kamer over de op de plenaire vergadering van 6 maart jl. voorgestelde amendementen op de gewijzigde Penitentiare begi ...

04 mrt 2024

Plenair debat 6 maart 2024: ‘Wijziging Penitentiaire beginselenwet’

Vandaag hebben de NVJSA en NVSA een brief gestuurd aan de Kamerleden die aanstaande woensdag over de wijzigingen van de Penitentiaire Beginselenwet de ...

04 mrt 2024

NVJSA sluit zich aan bij advies NJCM - plaatsing transgender gedetineerden

NJCM adviseert demissionair Minister voor Rechtsbescherming over plaatsing van transgender gedetineerden.

01 nov 2023

NVSA en NVJSA delen hun visie over omgang met verschoningsgerechtigde informatie met de HR

Op 5 september jl. heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch aan de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over de omgang met verschoningsgerechtigde info ...

20 sep 2023

“Digitaal ambtelijk bezoek” aan Justitiële Inrichtingen nadrukkelijk niet bedoeld voor advocaten

Sinds enige tijd is het voor gedetineerden mogelijk om gebruik te maken van "beeldbellen". De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft eerder aangeg ...

09 aug 2023

Weerbaarheidstraining NVJSA

In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. ...

21 jul 2023

"Digitaal ambtelijk bezoek" aan Justitiële Inrichtingen wordt afgeraden

De ambtelijke bezoekmogelijkheden van – onder andere – advocaten is in verschillende Justitiële Inrichtingen sinds enige tijd uitgebreid. Advocaten wo ...