Bestuur

Het bestuur van de NVJSA bestaat uit de volgende personen:

voorzitter

De heer J.L. (Jaap) Baar

Kuyp Baar Advocaten

vice-voorzitter

De heer J.L.F. (Joost) Groenhuijsen

FZKC Advocaten

penningmeester

Mevrouw L.F. (Lotte) Bögemann

Teurlings & Ellens Advcoaten

secretaris

Mevrouw L.M.F. (Liesbeth) Aarts

Aarts & Poortinga Advocaten

algemeen lid

Mevrouw M. (Madelon) Stevens

JahaeRaymakers

algemeen lid

De heer J.J. (Joren) Veldheer

Stroobach & Dijkers Advocaten