Eerstvolgende activiteit

Op 25 juli 2024 zal de Rinder-West plaatsvinden in Hotel New York te Rotterdam. De inloop is vanaf 18:00 uur. De lezing zal starten om 18:30 uur.

De avond zal in het teken staan van femicide. De spreker van de avond is mevrouw mr. Nicolle Sommers, werkzaam als huiselijk geweld officier van justitie bij het AP Oost-Nederland. De afgelopen tijd komt femicide veelvuldig in het nieuws. Hierbij komt vrijwel altijd de vraag naar boven of, en zo ja, hoe femicide had kunnen worden voorkomen.

Het Openbaar Ministerie tracht in een vroeg stadium signalen te herkennen en op een passende wijze in te grijpen om femicide te voorkomen. Mevrouw Sommers zal ons meenemen in deze werkwijze en aanpak van het Openbaar Ministerie. 

Deelname is gratis voor NVJSA-leden. U krijgt 2 PO-punten voor het bijwonen van de lezing. Een certificaat van deelname wordt nagezonden.