Disclaimer

Algemeen

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op ieder gebruik van deze website evenals op alle informatie die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie

De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocatent stelt de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op maar garandeert nimmer dat deze gegevens en informatie vrij zijn van onjuistheden of onvolledigheden. De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik (in welke vorm dan ook), onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Verwijzingen

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, die niet behoren aan De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. Deze verwijzingen zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en in het kader van de voorlichting van de leden van De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en impliceren geen relatie met of goedkeuring door De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een verwijzing hebben opgenomen naar deze website of waarvan een verwijzing op deze website is opgenomen.

Rechten

Het auteursrecht op deze website berust bij De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.