Lid worden

Word lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten

Lees meer over de voordelen.

Persoonsgegevens * Verplichte velden
Geslacht
Kantoor gegevens
Bestanden

Upload hier a.u.b. de volgende bestanden:

Certificaat beroepsopleiding (oude stijl) of bewijs inschrijving of deelname leerlijn Straf(proces)recht (nieuwe stijl)

Ondertekende beroepsopleiding waaruit blijkt dat uw praktijk voor minimaal 70% uit strafzaken bestaat

Voorwaarden voor lidmaatschap NVJSA

 • U bent niet langer dan acht jaar als advocaat ingeschreven op het tableau.
 • U heeft afgerond of volgt van de Nederlandse Orde van Advocaten: 
  o    de beroepsopleiding oude stijl; 
  o    de beroepsopleiding met de leerlijn/major Straf(proces)recht; 
  o    de beroepsopleiding met hoofdpraktijk Strafrecht.* 
 • U heeft ten minste de eerste vier cursusonderdelen van de beroepsopleiding gevolgd.
 • Uw praktijk bestaat voor minimaal 70% uit strafzaken. Indien u nog stagiaire bent verlangen wij een verklaring van uw patroon hieromtrent. 


  * In andere gevallen kan dispensatie worden gevraagd (bijv. in het geval van de Law Firm School). Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met het Bestuur.  

Om uw lidmaatschap te behouden dient u

 • Binnen een jaar na verkrijging van het lidmaatschap te hebben deelgenomen aan de door de NVJSA georganiseerde Strafrechtgame, die over het algemeen in mei van ieder jaar plaatsvindt.
 • Per jaar minimaal twee door de NVJSA georganiseerde activiteiten te hebben bijgewoond.
 • Ieder jaar 10 PO punten op het gebied van strafrecht te behalen.
 • Voor elk van de voorwaarden kan ontheffing worden gevraagd bij het bestuur (zie statuten).

Voordelen lidmaatschap

 • U kunt deel nemen aan de door de NVJSA georganiseerde activiteiten;
  • De Strafrechtgame, een tweedaagse cursus waarbij alle facetten van het strafrecht worden gesimuleerd onder begeleiding van rechters en officieren van justitie.
  • De buitenlandse studiereis, waar u minimaal tien PO punten kunt behalen en waar elk jaar een strafrechtelijk thema centraal staat.
  • Recht in de Regio bijeenkomsten. Hier wordt een lezing van twee uur gehouden over relevante onderwerpen en jurisprudentie. Door het bijwonen van de lezing ontvangt u gratis studiepunten. Deze lezingen vinden viermaal per jaar plaats.
  • Jaarlijks vindt er een ledenvergadering, een zomerborrel en een nieuwjaarsborrel plaats.
  • Eens in de twee jaar wordt een tweedaags NVJSA Congres georganiseerd.
 • U kunt ervaringen uitwisselen met vakgenoten in dezelfde fase van hun carrière.
 • U krijgt korting op cursussen. Cursusaanbieders die korting geven aan leden van de NVJSA kunnen hun cursussen via de nieuwsbrief van de NVJSA aanbieden. Deelname telt niet mee voor het vereiste van deelname aan minimaal twee activiteiten per jaar.
 • De NVJSA neemt regelmatig deel aan overleg met onder andere de Nederlandse Orde van Advocaten, reclassering, NVSA, het Openbaar Ministerie en andere bij het strafrecht betrokken instanties om de belangen van jonge strafrechtadvocaten te behartigen.