Nieuws

Algemene Ledenvergadering 13 maart 2020 AFGELAST

12 mrt 2020

Gelet op de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het Corona-virus heeft het bestuur van de NVJSA besloten de Algemene Ledenvergadering (‘ALV’) van aanstaande vrijdag 13 maart 2020 af te lasten en te verplaatsen naar een nog later te bepalen datum. 

Het bestuur heeft zich over doorgang van de ALV laten adviseren en gelet op het feit dat op dit moment wereldwijd wordt geadviseerd sociaal contact te beperken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en omdat de leden van de NVJSA verspreid zijn over heel Nederland, acht het bestuur het niet verantwoordt de ALV op dit moment doorgang te laten vinden. 

Het bestuur zal op een later moment een nieuwe datum voor de ALV bepalen. De leden zullen hierover nader te worden geïnformeerd. 

Het bestuur houdt de verdere berichtgeving over het virus nauwgezet in de gaten en zal later bezien of dit gevolgen dient te hebben voor de doorgang van de toekomstige activiteiten van de vereniging.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Joren Veldheer (voorzitter@nvjsa.nl).