Nieuws

Bestuur verenigingsjaar 2021/2022

08 apr 2021

Met de ALV van 12 maart 2021 achter de rug, is weer een nieuw verenigingsjaar aangebroken. Op de ALV is afscheid genomen van de gewaardeerde bestuursleden Liesbeth Aarts en Joren Veldheer. Zij zijn beiden benoemd tot leden van verdienste. Ook via deze weg willen wij hen danken voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging.

Tosca Urbanus zal komend jaar de rol van voorzitter van de NVJSA vervullen. Nieuw in het bestuur zijn Menco Rasterhoff en Karin de Lange. Zij zullen de functie van respectievelijk vice-voorzitter en secretaris bekleden. 

Ook het komende jaar zal de NVJSA zich blijven inzetten voor de kwaliteit van de dienstverlening van jonge strafrechtadvocaten en komt zij op voor de rechtsbescherming van verdachten. In dit nu al bewogen politieke jaar, zal de vereniging zich blijven inzetten voor een beter rechtsbijstandsysteem. Daarnaast wil de vereniging zich inzetten voor het tegengaan van verdere vergrijzing van de (sociale) strafrechtadvocatuur. Qua wetgevingsagenda willen wij ons de komende jaren hard maken voor rechtsbescherming en het niet verder inperken van de vrijheid van rechters ten aanzien van de straftoemeting.

Afgelopen week was Tosca bij het programma 'De Nieuws BV' van npo radio 1 om te praten over onder andere het belang van een goede gefinancieerde rechtsbijstand. Het hele item is via deze link terug te luisteren.