Nieuws

Bestuur verenigingsjaar 2022 / 2023

19 mrt 2022

Met de ALV van 18 maart 2022 achter de rug, is weer een nieuw verenigingsjaar aangebroken. Op de ALV is afscheid genomen van de gewaardeerde bestuursleden Tosca Urbanus en Rafaël Schreudering. Zij zijn beiden benoemd tot leden van verdienste. Ook via deze weg willen wij hen danken voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging.

Karin de Lange zal de komende jaren de rol van voorzitter van de NVJSA vervullen. Nieuw in het bestuur zijn Frederieke Dölle en Niels Genemans. Zij zullen de functie van respectievelijk algemeen lid en secretaris bekleden. 

Komend jaar zal de vereniging zich opnieuw inzetten om de kwaliteit van de strafrechtadvocatuur te verbeteren en opkomen voor de bescherming van de rechtsstaat en de rechtsbescherming van verdachten. Zo zal de vereniging zich in blijven inzetten voor een beter, maar vooral ook duurzaam systeem van gefinancierde rechtsbijstand, eerbiediging van het verschoningsrecht en een gedegen opleiding van jonge strafrechtadvocaten.