Nieuws

"Digitaal ambtelijk bezoek" aan Justitiële Inrichtingen wordt afgeraden

21 jul 2023

De ambtelijke bezoekmogelijkheden van – onder andere – advocaten is in verschillende Justitiële Inrichtingen sinds enige tijd uitgebreid. Advocaten worden in de gelegenheid gesteld digitaal overleg te voeren met hun gedetineerde cliënten. Dit is een positieve ontwikkeling. Echter, zonder gegeven toelichting wordt daarbij door de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) opgemerkt dat dit digitaal overleg standaard wordt opgenomen. Advocaten en hun cliënten dienen hiermee bovendien akkoord te gaan. Dit staat haaks op de vertrouwelijkheid waarmee een gesprek tussen advocaten en hun cliënten gepaard dient te gaan. Dit te meer nu er geen enkele duidelijkheid wordt gegeven over de voorwaarden waaronder deze communicatie wordt opgenomen en of en op welke wijze en onder welke voorwaarden de opnamen worden bewaard. Het bestuur van de NVJSA raadt het dan ook af via deze digitale weg met gedetineerde cliënten overleg te voeren en – vooralsnog – in contact met cliënten gebruik te blijven maken van de bij de NOvA geregistreerde geheimhoudersnummers.

Er is inmiddels bij DJI opheldering gevraagd omtrent de procedure rond (eventuele) opgenomen gesprekken. Van de ontwikkelingen op dit gebied zullen wij jullie op de hoogte houden.