Nieuws

Eindrapport commissie Van der Meer

25 okt 2017

Voor alle soorten strafzaken is de huidige vergoeding voor advocaten op basis van gefinancierde rechtsbijstand ontoereikend. De conclusie is dan dus ook dat er geld bij moet. Binnen het huidige stelsel zouden advocaten 70 uur per week moeten werken om het salaris van een beginnend officier van justitie te kunnen verdienen. Bij een veertigurige werkweek blijven ze steken op het salaris van een MBO-er in dienst van de overheid. De enige andere optie is zorgen dat er minder toevoegingen worden afgegeven.

Dat zijn de conclusies van de commissie Van der Meer, die onderzoek deed naar de puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De commissie is grondig te werk gegaan. De commissie bekeek 2 miljoen zaken, hield 25 hoorzittingen en kreeg 1.000 reacties uit het werkveld. Door twee onafhankelijke bureaus is nagerekend wat de tijdsbesteding per zaak gemiddeld is. ‘Deze conclusies kan de politiek dus niet zomaar naast zich neerleggen’ aldus Jaap Baar, voorzitter van de vereniging van Jonge Strafrecht Advocaten. ‘Duidelijk is dat een 70-urige werkweek niet wenselijk is en dat een salaris op MBO-niveau geen recht doet aan de complexiteit van het werk. Dat er geld bij moet is wat ons betreft evident.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand niet meer geld mag gaan kosten. Anderzijds is ook vastgelegd dat de uitgangspunten van de commissie Wolfsen zouden moeten worden gehanteerd (een salaris gelijk aan dat van een beginnend officier van justitie moet haalbaar zijn binnen een normale werkweek). Die twee blijken nu onverenigbaar met elkaar. De politiek is aan zet.

De NVJSA zal zich blijven inzetten voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, daarbij hoort een fatsoenlijke vergoeding. Dit rapport onderstreept eens temeer dat er structureel meer geld moet worden begroot, om een duurzaam stelsel te kunnen bereiken.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met:
Jaap Baar: baar@nvjsa.nl, 06-53730191 of 
Eric Steller: steller@nvjsa.nl, 06-23091396