Nieuws

Extra geld voor gefinancierde rechtsbijstand

15 nov 2019

Minister Dekker heeft vanmiddag bekend gemaakt dat in 2020 en 2021 jaarlijks circa 30 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld voor de gefinancierde advocatuur. Met dat geld wordt de puntvergoeding in piketzaken en forfaitaire zaken per 1 januari 2020 verhoogd van € 108,57 naar € 121,50 (inclusief indexatie, inclusief tijdelijke toeslag, exclusief BTW). In 2021 zal de puntenvergoeding opnieuw worden geïndexeerd en verhoogd blijven met de tijdelijke toeslag. Geschat wordt dat de puntvergoeding dan ongeveer € 124,- (exclusief BTW) zal bedragen. De EXU (extra uren) zullen in 2020 en 2021 uitsluitend worden verhoogd met de prijsindexatie. Deze maatregel is van tijdelijke aard en loopt door totdat er, na de verkiezingen van 17 maart 2021, een nieuw regeerakkoord is.

De tijdelijke verhoging is het resultaat van hernieuwd contact tussen de NOvA en Minister Dekker. De NVJSA is van mening dat met deze verhoging voor de jaren 2020 en 2021 een eerste stap wordt gezet naar betere vergoedingen binnen het gehele stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Hoewel deze uitkomst niet het best haalbare resultaat is (dat zou volledige opvolging van de Commissie Van der Meer zijn) heeft de NVJSA gemerkt dat er op dit moment in de gehele kamer weinig steun is voor implementatie van dit rapport. Voor het door de NOvA in september voorgestelde noodverband bleek al snel wel Kamerbreed steun te zijn. Wij zullen blijven strijden, en indien nodig actie voeren, voor verbetering van het huidige stelsel en een redelijke vergoeding voor sociale advocaten. Gebleken is in ieder geval, dat de voorgenomen piketstaking er mede toe heeft geleid dat extra geld beschikbaar is gesteld.

Mocht u vragen hebben over deze ontwikkelingen, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Joren Veldheer (via voorzitter@nvjsa.nl) .

Persbericht NOvA

Persbericht Ministerie