Nieuws

Gebruik MyTelio niet langer verplicht: advocaten kunnen weer terugbelverzoeken indienen bij PI's

30 sep 2022

De NVJSA heeft met instemming kennisgenomen van het besluit van de Dienst Justitiële Inrichtingen om MyTelio per 1 oktober 2022 niet langer als enige optie voor het doen van een terugbelverzoek voor te schrijven. Per 1 oktober 2022 dienen penitentiaire inrichtingen ook weer terugbelverzoeken aan te nemen via de oude, reguliere wijze. MyTelio blijft bestaan, maar is niet langer de enige wijze waarop contact kan worden gelegd met gedetineerde cliënten. Dit is vastgelegd in de nieuwe Circulaire die vandaag gepubliceerd is in de Staatscourant.

De NVJSA heeft de negatieve ervaringen en zorgen van haar leden met betrekking tot MyTelio de afgelopen jaren veelvuldig onder de aandacht gebracht van DJI. Door de NVJSA is op basis hiervan aangedrongen op terugkeer naar het oude systeem van terugbelverzoeken per e-mail.

De NVJSA is dan ook zeer verheugd met dit besluit en dankt alle leden die de afgelopen periode hun ervaringen met MyTelio hebben gedeeld.

Wij zullen de uitvoering van de Circulaire nauwgezet monitoren en vragen u om eventuele problemen met het bereiken van gedetineerde cliënten te blijven melden via voorzitter@nvjsa.nl