Nieuws

Gebruik Telio app

03 sep 2018

Getracht is, onder meer via de Nederlandse Orde van Advocaten, contact op te nemen met DJI over deze volstrekt onwenselijke situatie, die het vrije verkeer tussen gedetineerden en hun advocaat belemmert. Tot op heden echter zonder bevredigend resultaat. Ondertussen is het systeem per 1 september 2018 in ieder geval in de PI Dordrecht en de PI Zaanstad exclusief ingevoerd.

De NVJSA roept haar leden op dit systeem niet te gebruiken en onder geen beding te (laten) betalen voor het achterlaten van terugbelverzoeken of het maken van bezoekafspraken. Ook omdat thans niet duidelijk is wat er met de voicemailberichten gebeurt en waar die worden opgeslagen. Wij adviseren om te trachten om bezoekafspraken en terugbelverzoeken gewoon via de normale telefoonnummers van de betreffende inrichting te realiseren. Als men u daar niet verder wil helpen, adviseren wij om het terugbelverzoek via de zaaksofficier van justitie gestalte te geven. 

Uiteraard zullen wij over deze onwenselijke gang van zaken nogmaals contact opnemen met de DJI. Indien niet op korte termijn een oplossing bereikt wordt overwegen wij nadere stappen om het vrije verkeer tussen gedetineerde cliënten en hun raadslieden te waarborgen. 

UPDATE: Inmiddels is namens de NVJSA en de NVSA een brief gezonden aan de DJI. Daarin wordt ook kenbaar gemaakt dat een kort geding wordt overwogen indien verplicht gebruik van de app niet wordt opgeschort. De brief vindt u hier.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met Jaap Baar (06-53730191)