Nieuws

Grote zorgen over plannen verhuizing cellencomplexen Amsterdam

18 jul 2019

De voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten uiten in een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid en de burgemeester van Amsterdam hun grote zorgen over plannen verhuizing cellencomplexen van Amsterdam naar Schiphol. Lees hieronder waarom.

Op 18 juli jl. hebben de voorzitters van de NVSA en NVJSA een brief gestuurd naar de burgemeester van Amsterdam en de minister van Justitie en Veiligheid over de geplande verhuizing van de cellencomplexen van Amsterdam naar het Justitieel Complex Schiphol.

De verenigingen maken zich grote zorgen en stellen dat het plan hun vanwege het bijna volledige gebrek aan tijdig overleg met alle betrokken partijen, als onvoldoende doordacht voorkomt. Zij hopen dat de brief waarin alle zorgen specifiek worden benoemd, zal worden meegenomen in de verdere besluitvorming en verzoeken de gesignaleerde problemen eerst op te lossen voordat het plan in de praktijk zal worden gebracht. 

Lees hier de brief.