Nieuws

Nieuwe website

29 jan 2019

Tijdens de nieuwjaarsborrel in hotel New York in Rotterdam is de nieuwe website gepresenteerd. Naast een nieuw logo is de belangrijkste verandering voor de leden: het NVJSA-account.

Alle leden hebben inmiddels op 28 januari jl. een activatie e-mail ontvangen om een wachtwoord te kiezen voor het NVJSA-account. Het kan zijn dat deze in de "Ongewenste e-mail"-box terecht is gekomen, dus controleer dat even wanneer u geen activatie e-mail heeft ontvangen.

Met dit account dient ieder lid zich vanaf nu in te schrijven voor de activiteiten van de NVJSA. Ze kunnen ook hun facturen inzien en downloaden in hun account.

Mochten er vragen of problemen zijn met uw NVJSA-account, wendt u zich dan tot het bestuur.