Nieuws

NVJSA en NVSA steunen Piketstaking januari 2020 en roepen leden op mee te doen

26 sep 2019

Ook Prinsjesdag heeft weer verduidelijkt dat dit kabinet er bewust voor kiest de noodzakelijke extra financiering voor de gefinancierde rechtsbijstand niet ter beschikking te stellen. Zelfs nu het begrotingsoverschot daarvoor alle ruimte biedt en het kabinet voor de rechtspraak, het openbaar ministerie, de politie en de jeugdzorg wel veel extra geld heeft vrijgemaakt.

Er werd al langer gesproken over actie, om duidelijk te maken dat dit voor de gefinancierde rechtsbijstand niet meer kan worden volgehouden en dit niet meer van ons kan worden gevraagd.

Bij diverse strafrechtadvocaten is nu het idee ontstaan om een duidelijk signaal af te geven richting het kabinet vanwege het huidige kabinetsbeleid omtrent de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Gisteren hebben zij kenbaar gemaakt dat zij als stakingsactie bij de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: RvR) via mijnrvr.nl de eerste twee weken van januari 2020 (1 t/m 14 januari 2020) volledig als verhinderdata door zullen geven. Zij roepen alle advocaten in heel het land op hetzelfde te doen, waardoor er in deze periode onvoldoende piketadvocaten beschikbaar zullen zijn voor de diensten. Daardoor wordt hopelijk goed zichtbaar dat een ordentelijke werking van het strafprocesrecht óók afhankelijk is van onze inzet en dienstverlening – iets wat in het huidige politieke klimaat maar al te makkelijk lijkt te worden vergeten.

De NVJSA en de NVSA sluiten zich aan bij deze piketstaking en roepen iedere strafrechtadvocaat die bij de RvR ingeschreven staat voor het strafpiket op om vóór komende dinsdag 1 oktober 2019 (de datum dat de verhinderdata vanaf 1 januari 2020 opgegeven moeten zijn) bij de RvR de verhinderdata 1-1-2020 t/m 14-1-2020 door te geven. Het signaal is alleen sterk genoeg als iedere collega hieraan meedoet. Samen staan we het sterkst.

De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOvA) heeft deze oproep inmiddels ook ondersteund en roept alle strafrechtadvocaten op ditzelfde te doen. Wij zullen, samen met de NOvA en de RvR, de komende periode in gesprek gaan en u hierover nader informeren.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding hiervan dan kunt u zich wenden tot ondergetekenden.

Joren Veldheer, voorzitter NVJSA (voorzitter@nvjsa.nl)

Jeroen Soeteman, voorzitter NVSA (soeteman@jsadvocaten.nl en 0652666333)