Nieuws

NVJSA sluit zich aan bij advies NJCM - plaatsing transgender gedetineerden

04 mrt 2024

Afgelopen week heeft de Werkgroep Strafrecht van het NJCM hun advies over de plaatsing van transgender gedetineerden aangeboden aan de demissionair Minister voor Rechtsbescherming. De NVJSA sluit zich aan bij dit advies.

Op dit moment bestaat voor deze groep gedetineerden géén wet- of regelgeving ten aanzien van hun plaatsing. In het advies van het NJCM wordt aandacht besteed aan de kwetsbare positie van transgender gedetineerden, zoals blijkt uit internationaal onderzoek waarin melding wordt gemaakt van mensenrechtenschendingen, waaronder discriminatie en seksueel geweld. De Nederlandse praktijk rondom de plaatsing van transgender gedetineerden komt momenteel niet overeen met de normen van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT).

Het advies van het NJCM benadrukt de noodzaak van aanpassingen om de Nederlandse praktijk in lijn te brengen met de CPT-normen. Kort gezegd dienen transgender gedetineerden op basis van genderidentiteit te worden geplaatst.

Lees het advies van het NJCM hier: advies NJCM - plaatsing transgender gedetineerden

Advocaten kunnen incidenten over dit onderwerp melden bij het NJCM.