Nieuws

NVSA en NVJSA delen hun visie over omgang met verschoningsgerechtigde informatie met de HR

01 nov 2023

Op 5 september jl. heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch aan de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over de omgang met verschoningsgerechtigde informatie. In een tussenarrest van 2 mei 2023 overwoog het Hof al dat de werkwijze die het OM hanteert bij inbeslaggenomen (potentiële) vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten en hun cliënten niet aansluit bij de regelgeving en jurisprudentie. De huidige werkwijze biedt bovendien onvoldoende waarborgen om te voorkomen dat het verschoningsrecht in het gedrang komt, aldus het Hof. Mede omdat het hier om een fundamenteel rechtsbeginsel gaat, heeft het Hof besloten om over de te hanteren werkwijze prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen.

Gezien het wezenlijke belang van de antwoorden op deze prejudiciële vragen voor de uitoefening van het beroep van strafrechtadvocaten, hebben de NVSA en NVJSA gezamenlijk hun visie op deze kwestie met de Hoge Raad gedeeld. De ingezonden bijdrage is hier te lezen