Nieuws

Oproep deelname wetenschappelijk onderzoek naar forensische rapportages

23 jul 2018

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Begrijpt u forensische rapportages?
Of is het nodig om deze rapportages toegankelijker te maken, extra informatie bij te voegen of wellicht onderwijs aan te passen? Onderzoek is nodig om een beeld te krijgen van de huidige interpretatie van forensische rapportages.

Doet u mee?
Voor deelname klikt u op de volgende link:
https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9n0Gv7JPzQqzgW1

Alvast hartelijk voor uw deelname!

Meer informatie:
Als Promovendus Forensisch Onderzoek aan de VU en HvA onderzoek ik het begrip van dactyloscopische rapportages onder rechters en raadsheren, officieren van justitie, strafrechtadvocaten en rechercheurs van de politie. Aangezien u beroepsmatig met deze rapportages te maken kunt krijgen, is uw mening voor dit onderzoek zeer waardevol. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het ontwikkelen van onderwijs en het opstellen van toekomstige rapportages met als uiteindelijke doel om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw beroepsgroep.

De enquête is online in te vullen, op zowel uw computer als uw mobiele telefoon, en duurt ongeveer 15-30 minuten. Specifieke kennis over of ervaring met forensische rapportages en forensisch bewijs is niet noodzakelijk voor deelname aan dit onderzoek. Deelname is volledig anoniem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Elmarije van Straalen e.k.van.straalen@vu.nl