Nieuws

Plenair debat 6 maart 2024: ‘Wijziging Penitentiaire beginselenwet’

04 mrt 2024

Vandaag hebben de NVJSA en NVSA een brief gestuurd aan de Kamerleden die aanstaande woensdag over de wijzigingen van de Penitentiaire Beginselenwet debatteren. Hierin uiten beide verenigingen hun zorgen over de grote gevolgen die deze voorgestelde wijzigingen hebben voor gedetineerde verdachten en voor de strafrechtadvocatuur

In deze brief benadrukken de verenigingen dat veruit de meeste advocaten hun werk elke dag op integere wijze uitoefenen. Bovendien zijn (strafrecht)advocaten gebonden aan in de Advocatenwet vastgelegde kernwaarden en waarborgt het tuchtrecht dat advocaten zich aan deze kernwaarden houden. Daarnaast werkt de Nederlandse orde van advocaten samen met het ministerie van Justitie aan het vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van de advocatuur. Hiervoor is de Taskforce Bescherming tegen ondermijning opgericht en worden speciale weerbaarheidstrainingen gegeven om advocaten weerbaarder en bewust te maken van de mogelijke risico’s van hun bijstand aan (gedetineerde) cliënten.  

De voorgestelde wijzigingen maken een ingrijpende inbreuk op het vrije en vertrouwelijke verkeer tussen een gedetineerde en diens advocaat en zijn in strijd zijn met Europese regelgeving op dit punt.

Lees hier de brief van de NJVSA en NVSA: debat wijziging Pbw - brief NVJSA en NVSA