Nieuws

Tijdelijke regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid per 1 juli 2021

13 jul 2021

Per 1 juli 2021 is de Tijdelijke Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (‘Ratz’) ingegaan. De Ratz is een tijdelijke voorzieningen die door de NOvA, de Raad voor Rechtsbijstand ('RvR') en het Juridisch Loket ('hJL') in het leven is geroepen voor juridische problemen waarvoor geen toevoeging wordt verstrekt in verband met het zelfredzaamheid-criterium. Onder andere de NVJSA heeft in de voorbereiding van deze voorziening voorbeelden van casus aangedragen die voorkomen in het Strafrecht. De Ratz is een tijdelijke regeling met een budget voor 6.500 zaken die in de aankomende 9 maanden kunnen worden aangevraagd.

Meer informatie vindt u hier.

De RvR en hJL hebben een beleidskader vastgesteld om te bepalen of een zaak in aanmerking komt voor een adviestoevoeging zelfredzaamheid (‘Atz’). Daarnaast moet de rechtszoekende voldoen aan de voorwaarden voor een Atz en binnen de inkomensgrenzen van gefinancierde rechtsbijstand vallen.

Het beleidskader met nadere toelichting over de voorwaarden en de verschillende knelpunten die mogelijk in aanmerking komen voor een Atz vindt u hier.

In het beleidskader worden de volgende voor het strafrecht relevante knelpunten genoemd waarvoor het mogelijk is in contact te treden met het Juridisch Loket:

  • Overtreding leerplichtwet;
  • Bijstand aan de niet-aangehouden verdachte;
  • Zelfmeldprocedure;
  • Verzoek tot teruggave van het rijbewijs (i.e. de handeling voor het bezwaarschrift);
  • Verzoek tot vermindering of kwijtschelding van een reeds opgelegde ontnemingsvordering;
  • Verzoek tot herziening van een onherroepelijk vonnis;
  • Zienswijze na bestuursrechtelijke voornemen, zoals het voornemen tot afwijzing VOG.

Het beleidskader bevat een niet-limitatieve opsomming van knelpunten. U kunt dus ook contact opnemen met hJL bij andere knelpunten waarvoor vanwege het zelfredzaamheids-criterium geen toevoeging wordt verstrekt.