Nieuws

“Digitaal ambtelijk bezoek” aan Justitiële Inrichtingen nadrukkelijk niet bedoeld voor advocaten

20 sep 2023

Sinds enige tijd is het voor gedetineerden mogelijk om gebruik te maken van "beeldbellen". De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft eerder aangegeven dat deze vorm van communicatie ook door advocaten kan worden gebruikt, zie de website van JI de Schie. Daarbij is echter wel opgemerkt dat deze gesprekken standaard worden opgenomen. Om die reden heeft het bestuur van de NVJSA haar leden eerder al nadrukkelijk afgeraden om deze manier van communicatie te gebruiken voor overleg met gedetineerde cliënten.

Desgevraagd heeft DJI inmiddels toegelicht dat het hier gaat om "beeldbellen voor justitiabelen" en dat deze gesprekken inderdaad standaard worden opgenomen. Om die reden is deze manier van communicatie uitdrukkelijk niet geschikt voor contact tussen advocaten en hun cliënten, aldus DJI. DJI heeft aangegeven dat dit ook zo in de betreffende folders en overige communicatie voor gedetineerden is opgenomen. Om enige verwarring te voorkomen is DJI verzocht om niet langer op de website van JI de Schie te vermelden dat ook advocaten van deze manier van communicatie gebruik kunnen maken. 

Wij herhalen dan ook het advies om niet via deze digitale weg met gedetineerde cliënten overleg te voeren en gebruik te blijven maken van de bij de NOvA geregistreerde geheimhoudersnummers.