Nieuws

NVJSA niet aanwezig bij conferentie Rechtsbijstand bij de tijd

19 jun 2018

De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) zal niet aanwezig zijn bij de conferentie 'Rechtsbijstand bij de tijd'.

Vorige maand is de NVJSA uit het overleg gefinancierde rechtsbijstand gestapt (zie voor het persbericht daarover deze link). Wij hebben toen duidelijk aangegeven bereid te blijven mee te praten, als het uitgangspunt dat er geen geld bij zou komen zou worden losgelaten.

Recent ontvingen wij van het ministerie een uitnodiging voor de conferentie ‘Rechtsbijstand bij de tijd’. Tijdens die conferentie zal aan de hand van de opbrengsten uit de ontwerpsessie de schets voor een nieuw stelsel gepresenteerd worden. De NVJSA heeft het ministerie te kennen gegeven ook bij die conferentie niet aanwezig te zijn.

In dat kader hebben wij kenbaar gemaakt dat we eerder het overleg hebben verlaten omdat wat ons betreft de gehanteerde uitgangspunten niet houdbaar zijn, met name waar het de budgettaire kaders betreft. Ook recent nog heeft de minister op diverse momenten kenbaar gemaakt vast te houden aan die budgettaire kaders en zelfs gezegd trots te zijn op het feit dat aan dat uitgangspunt wordt vastgehouden. Wij menen dan ook dat er niet serieus naar ons geluisterd wordt en dat onze zorgen om vooral ook op korte termijn verbeteringen en investeringen in het stelsel door te voeren niet serieus genomen worden. Ondanks de vele kritiek afkomstig uit de (sociale) advocatuur, alsook van andere deelnemers aan de eerdere zogenaamde ontwerpsessies, is in de uitnodiging voor de conferentie immers aangegeven dat de contouren van een nieuw stelsel gepresenteerd gaan worden. In de tot nu toe aan de NVJSA verstrekte stukken en ook in de tekst van de uitnodiging voor de conferentie komen die zorgen en de kritiek, die overigens ook buiten het project om door professionals uit zowel rechterlijke macht, OM als advocatuur geuit is, nagenoeg niet terug.

Kort en goed ziet de NVJSA dan ook geen reden nu bij die conferentie aanwezig te zijn. Wij vinden het wel van belang nogmaals te benadrukken dat onze verenging bereid blijft om mee te denken over herziening en verbetering van het stelsel, maar dat wij menen dat dit niet kan zonder investering en dat dit zeker niet kan zonder dat een oplossing wordt gevonden voor de korte termijn.

Voor nadere vragen kan contact opgenomen met Jaap Baar, voorzitter van de NVJSA: 06-53730191