Nieuws

Uitspraak prejudiciële vragen verschoningsrecht Hoge Raad

21 mrt 2024

De Hoge Raad heeft op 12 maart jl. uitspraak gedaan naar aanleiding van prejudiciële vragen over het verschoningsrecht. Eerder deelde de NVJSA in deze zaak haar visie over omgang met verschoningsgerechtigde informatie met de Hoge Raad (zie meer).

De Hoge Raad constateert dat inderdaad sprake is van wettelijke leemtes wat betreft de bescherming van het verschoningsrecht als het OM van een aanbieder van een communicatiedienst (zoals een hostingbedrijf) gegevens vordert en daaraan onderzoek laat doen. De prejudiciële vragen stellen aan de orde welke regels in dat geval gelden als het strafrechtelijk onderzoek is gericht tegen een ander dan de verschoningsgerechtigde, terwijl op voorhand niet duidelijk is of en, zo ja, in hoeverre de gevorderde gegevens onder een functioneel verschoningsrecht vallen. De Hoge Raad heeft, in afwachting van nadere regelgeving, enkele uitgangspunten geformuleerd voor de te volgen procedure als er gegevens worden gevorderd van een aanbieder van een communicatiedienst. Daarin krijgt de rechter-commissaris een grotere rol.