Eerstvolgende activiteit

Op 19 april 2024 zal de ALV van de NVJSA plaatsvinden. Na de ALV pakken we gelijk door met de Rinder-Midden! Thomas Felix zal ons bijpraten over de geweldsbevoegdheden van de politie en de onderzoeken die na een geweldsaanwending worden uitgevoerd op basis van de Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar.