Nieuws

Gratis consult bij OM-strafbeschikking

08 apr 2021

Eerder heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd fors meer strafzaken te zullen afdoen door het opleggen van een strafbeschikking. Hiermee wil het OM de achterstand in de strafrechtspleging wegwerken die is opgelopen door de uitbraak van COVID-19. De NVJSA heeft hierop gereageerd en gesteld dat de rechtsbescherming van verdachten nooit uit het oog mag worden verloren. De NVJSA heeft ook grote zorgen geuit over het vaker toepassen van deze vorm van buitengerechtelijke afdoening, omdat bij de toepassing ervan in het verleden serieuze leemten in waarborgen voor verdachten zijn gesignaleerd. De NVJSA meent dan ook dat adequate rechtsbijstand cruciaal is bij deze afdoeningsmodaliteit. (zie hierover ook dit nieuwsbericht). 

Naar aanleiding van overleg met de NOvA (en dankzij de inspanningen hiertoe van de NVJSA) maakte demissionair minister Sander Dekker in november 2020 bekend dat in al deze zaken de verdachten die van een misdrijf worden verdacht en niet vast zitten (in tegenstelling tot de ZSM afdoeningsbijstand) de mogelijkheid zal worden geboden kosteloos een consulterend gesprek met een advocaat te voeren om zodoende gedegen te worden geïnformeerd over de gevolgen van de OM-strafbeschikking en hun rechten en plichten daarbij.

Inmiddels is gestart met het aanbieden van een gratis consult bij een voorgenomen strafbeschikking. Vanaf 1 april wijst het OM in de uitnodiging voor de hoorzitting over de strafbeschikking op de mogelijkheid van een gratis consult ('standaard consult').

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna 'RvR') heeft in een persbericht van 31 maart 2021 bekendgemaakt hoe het standaard consult wordt ingericht en op welke wijze dit kan worden gedeclareerd. De Centrale Piketafdeling van de RvR heeft een landelijk telefoonnummer opengesteld voor het standaard consult. Dit telefoonnummer wordt in de uitnodiging aan verdachten vermeld. Verdachten dienen zelf telefonisch contact op te nemen met de RvR. Vervolgens krijgen zij (op basis van hun postcode) de naam en het telefoonnummer van een die dag in die regio diensthebbende piketadvocaat. Verdachten kunnen ook een advocaat naar eigen keuze raadplegen. Vereist is dat de advocaat bij de RvR is ingeschreven.

Voor het standaard consult verstrekt de RvR een forfaitaire vergoeding van 1 punt. Deze vergoeding dient (voorlopig) via een apart formulier gedeclareerd te worden. Klik hier voor de webpagina waarop het formulier en de toelichting te vinden zijn.